domingo, 21 de outubro de 2018

LAS FRACCIONES


¿Qué es una fracción? Una fracción representa el número de partes que cogemos de una unidad que está dividida en partes iguales. Se representa por dos números separados por una línea de fracción.
que es una fraccion
 Términos de una fracción: Los términos de una fracción son el numerador y el denominador. 
El numerador es el número de partes que tenemos y el denominador es el número de partes en que hemos dividido la unidad.
Vamos a ver un ejemplo: Tenemos diferentes figuras y cada una de ellas la dividimos en diferentes partes iguales, que es el denominador. La parte coloreada es el numerador.
terminos de una fraccion
 ¿Cómo se leen las fracciones? 
El numerador se lee con los números cardinales. 1 – un, 2 – dos, 3 – tres, …, 10 – diez, …, 24 – veinticuatro…
El denominador se lee con los números partitivos. 2 – medios, 3 – tercios, 4 – cuartos, 5 – quintos, 6 – sextos, 7 – séptimos, 8 – octavos, 9 – novenos, 10 – décimos. A partir del 11, el número se lee terminado en -avos: 11 – onceavos, 12 – doceavos, …


PRACTICAMOS:

A REPRODUCIÓN NAS PLANTAS

sábado, 20 de outubro de 2018

COLABORAMOS PINTANDO O ESPIGÓN

Convocados polo Concello da Guarda fomos colaborar no pintado do espigón
Acompañados pola profe Linda, puxémonos en camiño. Esperando que nos tocara o noso turno, fixemos uns selfies...Cando chegou o noso turno, acércamonos...fóronnos explicando que significaban os debuxos e...puxemos mascarillas e guantes para empezar o noso traballo, rematar de cubrir o dique con estreliñas


E...mans a obra!!!! Aquí queda a nosa contribución ó pintado do dique.


O rematar...claro está foto colectiva cos autores da idea:
 


UNHA MAGNÍFICA EXPERIENCIA!!!!
MOI AGRADECID@SSSS!!!!!

mércores, 17 de outubro de 2018

SÍLABA TÓNICA E ÁTONA
RECREOS SEN PELOTA!!!

Hai xa algún tempo que o profesorado do Centro ven notando que no recreo ha moitos conflitos entre o alumnado derivados e provocados polo fútbol.

Así que, tivemos unha reunión e decidimos alternar a pelota en tres días , de xeito que a nós nos tocou os LUNS día de pelota e dous días sen pelota ningún grupo, martes e xoves.

Falamos na aula e propuxemos entre tod@s alternativas. Así quedou disposta para usar unha caixa con gomas, tabas, parchís, oca, tres en raia, damas... o que traigamos das casas ...canicas, trompos... e...os xogos que nunca aburren...escondite, carreiras, corda...

Resultou ser toda unha experiencia onde comprobamos que hai vida máis alá do fútbol e que tamén nos divertimos e, de xeito máis tranquilo e colaborativo con outras cousas.

Aquí deixamos as imaxes: