xoves, 30 de novembro de 2023

SUMA Y RESTA DE DECIMALES

  Para sumar o restar decimales se colocan los números decimales uno debajo del otro, haciendo que coincidan las unidades en la misma columna. De esta manera, también tienen que coincidir las décimas, las centésimas… y la coma.

Vamos a ver unos ejemplos

Vamos a restar 9,756 – 8,27. Por lo tanto, tendremos que poner las unidades debajo de las unidades, las décimas debajo de las décimas, las centésimas debajo de las centésimas, y así con todos los números a restar, tal y como muestra la imagen.

resta decimales

Como 8,27 no tiene milésimas se puede poner un 0 para que nos sea más sencillo realizar la operación. Y ya podemos proceder a realizar la resta, escribiendo la coma en la misma posición. El resultado sería 1,486

Ahora vamos a sumar 6,654 más 20,4. Como en el ejemplo anterior, hacemos coincidir en la misma columna las unidades, las décimas, las centésimas, y todos los número que tengamos para sumar, tal y como nos muestra la imagen.

Suma de decimales

Como 20,4 no tiene centésimas ni milésimas, ponemos en estos lugares un 0 para que nos sea más sencillo realizar la operación y procedemos a realizar la suma, poniendo la coma en la misma posición. El resultado sería 27,054

PRACTICAMOS:

CALCULA

SUMA/RESTA

CALCULA

O CUCO

 Canta o cuco: ave. Os nomes vulgar e científico da especie teñen a súa orixe no canto característico do macho. Escoitade:


O poeta MANUEL MARÍA fixo esta poesía:


O cuco, cuco, cuqueiro
o cuco, cuco, cucón.
Madrugón e cantareiro
cantareiro e madrugón.

Oise pola carballeira
ó vello cuco souril
ó nacer a primaveira
entre o Marzo e o Abril.

O cuco, cuco, cuqueiro
o cuco, cuco, cucón.
Madrugón e cantareiro
cantareiro e madrugón.

¡O vello cuco cucou
e moito máis cucará!
¡O cuco non me capou
e nunca me capará!

O cuco, cuco, cuqueiro
o cuco, cuco, cucón.
Madrugón e cantareiro
cantareiro e madrugón.

Polas mañás ben cediño
o cuco canta: cu- cu.
¡Como o teño por veciño
eu trato o cuco de tu!

Foi musicada polo cantautor galego SUSO VAAMONDE. Cantámola ?

O MUNDO EN MAPAS

 PLANISFERIO FÍSICO E POLÍTICO


O planisferio físico é unha representación da Terra vista desde o espazo. Representa a extensión dos océanos e mares así como os continentes e illas. Os océanos represéntanse en cor azul e os continentes en varias cores dependendo da súa altitude. O planisferio físico infórmanos da variedade xeográfica da Terra, tamaño e forma dos continentes, zonas baixas e elevadas, discursos dos ríos.

As terras emerxidas forman continentes e illas. Hai seis continentes:
 • América. É o continente máis longo. Nel atópanse as Montañas Rochosas ao norte, e Andes no Sur. Tamén a Chaira Amazónica.
 • Asia. É o máis extenso. Nel atópase o Himalaia, a cordilleira máis alta do mundo.
 • Europa. Situada ao oeste de Asia e separada dese continente polos Montes Urais e o Cáucaso
 • África. Ao sur de Europa cun amplo deserto, o Sahara.
 • Oceanía. É o máis pequeno. Está formado por Australia e centos de illas.
 • Antártida. Continente deshabitado e cuberto de xeo.
As grandes masas de auga salgada do planeta forman os océanos e os mares. Hai 5 océanos.
 • Glaciar Ártico. Esténdese polas latitudes máis altas do hemisferio norte.
 • Océano Atlántico. Esténdese de norte a sur, entre América, Europa e África.
 • Océano Índico. Na súa maioría atópase no hemisferio sur.
 • Océano Pacífico. É o máis grande de todos e esténdese polos dous hemisferios.
 • Glaciar Antártico. Atópase nas latitudes máis altas do hemisferio sur e rodea a Antártida.


No mundo hai actualmente máis de 190 países, uns máis grandes e outros máis pequenos pero, todos teñen un territorio propio coas súas fronteiras, goberno, símbolos…

O planisferio político é o mapa que representa a extensión, localización e límites dos países da Terra. Para iso, represéntase cada país dunha cor e as fronteiras cunha liña. Estas fronteiras non son invariables senón que cambiaron ao longo da historia.

No mundo viven máis de 7000 millóns de persoas que ocupan os continentes habitados. Hai países moi grandes como Rusia e outros moi pequenos como Luxemburgo, outros están formados só por illas como Cuba.

domingo, 26 de novembro de 2023

A REPRODUCIÓN E A SAÚDE

 1) COIDADOS DO APARELLO REPRODUTOR:

2) ADOLESCENCIA E SAÚDE:

ACTIVIDADES DE HÁBITOS SAUDABLES

REDONDEAR NÚMEROS DECIMALES

 


Redondear un número decimal a las unidades

Para redondear un número a la unidad tenemos que fijarnos en la primera cifra después de la coma.
Si esta cifra es menor que 5 (1, 2, 3, 4) no debemos hacer nada, pero si esa cifra es 5 o mayor (5, 6, 7, 8, 9) debemos sumar una unidad al número.
redondear

Ejemplo:

Redondear a la unidad el siguiente número: 5,36

Nos fijamos en el siguiente número después de la coma y es el 3. Como es menor que 5, no debemos hacer nada más, el número redondeado es 5.

Ejemplo:

Redondear a la unidad el siguiente número: 32,74

Nos fijamos en el siguiente número después de la coma y es el 7. Como es mayor que 5, debemos sumar una unidad al número.

32 + 1 = 33. El número redondeado es 33.

Redondear un número decimal a las décimas, centésimas…

Para redondear un número decimal tendremos que fijarnos en el siguiente número que vamos a eliminar. Si tenemos que redondear a las décimas nos fijaremos en la cifra de las centésimas, si tenemos que redondear a las centésimas tendremos que fijarnos en la cifra de las milésimas…. Si esta cifra es menor que 5 (1, 2, 3, 4) no debemos hacer nada,  pero si esa cifra es 5 o mayor (5, 6, 7, 8, 9) debemos sumar 1 a la cifra anterior.

Ejemplo:

Redondear a la décima el siguiente número: 10, 386

Separando el número por las décimas quedaría 10,3 — 86. Nos fijamos en el número siguiente a las décimas y es el 8. Como es mayor que 5 tendremos que sumar 1 a la última cifra del número:

10,3 –> 10,4

Ejemplo:

Redondear a la centésima el siguiente número: 0, 4838

Separamos el número por la centésima 0,48 — 38. Nos fijamos en el número siguiente a las centésimas y es el 3. Como es menor que 5 no tenemos que hacer nada. El número redondeado es 0,48

redondear números decimales

PRACTICAMOS:

REDONDEA

REDONDEANDO DECIMALES

MÁS REDONDEOS

APRENDIENDO ESPAÑOL. LA FAMILIAActividad online con un crucigrama del vocabulario de las relaciones familiares.

martes, 21 de novembro de 2023

TECNOLOXÍA E XEOGRAFÍA

 TECNOLOXÍA E XEOGRAFÍA

1) GPS

2) GOOGLE EART

LOCALIZACIÓN NOS MAPAS: PARALELOS, MERIDIANOS, LATITUDE, LONXITUDE