xoves, 22 de febreiro de 2024

OS RECURSOS DO PLANETA TERRA

 1) RECURSOS NATURAIS:

2) DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE:

Os Estados membros da ONU adoptaron a finais de 2015 os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible co fin de erradicar a pobreza, protexer o planeta e asegurar a prosperidade para todas as persoas nun prazo de quince anos, de aí que tamén se lles coñeza como Axenda 2030. Son:


3) A PEGADA ECOLÓXICA:


4) ECONOMÍA CIRCULAR:

domingo, 18 de febreiro de 2024

O SISTEMA NERVIOSO

  O sistema nervioso está formado polo tecido nervioso. Este tecido está composto por unhas células, as neuronas, que teñen unhas prolongacións coas que son capaces de recibir e enviar mensaxes.
As neuronas teñen tres partes: · O corpo, onde se atopan o núcleo e os orgánulos.
· As dendritas, que son prolongacións grosas e ramificadas. A través delas, as neuronas reciben información dos órganos dos sentidos ou doutras neuronas.
· O axón é unha soa prolongación, máis fina que as dendritas. A súa función é transmitir información a outras neuronas ou enviar ordes a algún órgano do corpo. Os axóns únense con outros axóns para formar os nervios.


mércores, 14 de febreiro de 2024

OPERACIONES CON FRACCIONES. MULTIPLICACIÓN.DIVISIÓN

 1.-Multiplicación de fracciones

Para multiplicar fracciones:

matematicas sexto de primaria

Se multiplican sus numeradores y sus denominadores:

matematicas sexto de primaria

Vamos a ver otros ejemplos:

matematicas sexto de primaria

2.- División de fracciones

Cuando se dividen 2 fracciones:

matematicas sexto de primaria

 

La fracción resultante tendrá:

Como numerador: el resultado de multiplicar el numerador de la primera por el denominador de la segunda.

Como denominador: el resultado de multiplicar el denominador de la primera por el numerador de la segunda.

matematicas sexto de primaria

Vamos a ver otros ejemplos:

matematicas sexto de primaria

PRACTICAMOS:

CALCULA

RESUELVE

A FUNCIÓN DE RELACIÓN. ÓRGANOS DOS SENTIDOS

  1) A VISTA2) O OÍDO


3) O OLFACTO


4) O GUSTO


5) O TACTO