xoves, 7 de novembro de 2019

ACENTO GRÁFICO EN DITONGOS E HIATOS


ACENTUACIÓN DE DITONGOS E HIATOS

1) Os ditongos só levan til cando lles corresponde da acordo coas regras xerais de acentuación.

Ex:Camión leva til porque é aguda rematada en - n, independentemente de que forme parte ou non dun ditongo e da mesma maneira “noite” non leva porque é grave rematada en vogal.

2) Ponse til cando o hiato está formado por vogal aberta e pechada (ou viceversa) e o golpe de voz cae na pechada (María) ou cando está formado por dúas pechadas e o golpe cae na segunda (Luís).

Ningún comentario:

Publicar un comentario