luns, 1 de febreiro de 2021

O GUIÓN.PARTICIÓN DAS PALABRASAtentossssss: PARTICIÓN DE PALABRAS

MOITOS EXEMPLOS:

-cla-/ri-/da-/de, cle-/ro, exa-/me, fei-/xe, sou-/to, sei-/xo, sa-/quei.

-ce-/rra-/lleiro, ma-/chada, co-/rromper, algu-/nha, ningu-/nha

-ac-/to, pac-/tar, ab-/dominal, ad-/mitir, ec-/cema, excep-/ción, ac-/ción, amíg-/dala, ob-/xec-/to, sub-/título, adap-/tar,  sig-/nificado, rit-/mo, xen-/ro, comun-/mente,des-/viar, ad-/herir.

-ensa-/iar, ensa-/iei, ensa-/iou, afi-/ei xo-/ia,clareou, are-/ei-/ra, retribu-/íu, ro-/eu, mo-/ia-/mos, cor-/diais, so-/ciais.

-No caso de haber dúas vogais xuntas, non se poden separar cando forman ditongo : fei-/xe, sei-/xo, sou-/to, ru-/bio, la-/bial, cien-/cia, espe-/cie, conti-/nuo, ani-/mais, bilin-/güe, delin-/cuen-/te, lin-/gua, Ma-/nuel, delin-/quiu, viu, sue-/co.

-Poden separarse cando constitúen hiato: dí-/as, parti-/amos, sa-/ï-/ades, ra-/íña, ca-/ótico, mu-/íño, re-/alidade, co-/ordinar, mi-/údo,  perdo-/amos, conclú-/es, conclú-/as, che-/os, are-/al, alde-/án.

Ningún comentario:

Publicar un comentario