martes, 24 de maio de 2022

TIPOS DE ORACIÓNS

*DESIDERATIVAS: Indican desexo. Espero que aprobes todo.
              *DUBITATIVAS: Expresan unha dúbida. Ó mellor mañá imos de paseo.
As oracións interrogativas rematan sempre cun signo de interrogación (?) e as exclamativas cun signo de admiración (!)

Ningún comentario:

Publicar un comentario