xoves, 14 de novembro de 2019

DETERMINANTES
CONTRACCIÓNS DO ARTIGO


ARTIGOS DETERMINADOS
ARTIGOS INDETERMINADOS
PREPO-
SICIÓNS
o
a
os
as
un
unha
uns
unhas
a
ao (ó)
á
aos(ós)
ás
con
co
coa
cos
coas
cun
cunha
cuns
cunhas
de
do
da
dos
das
dun
dunha
duns
dunhas
en
no
na
nos
nas
nun
nunha
nuns
nunhas
por
polo
pola
polos
polas

Observación: Ter en conta que ao debe pronunciarse como o e aos, como os.

Exemplo:
Olvidei as miñas lentes na mesa do salón da túa casa.
Puxeron unhas cortinas cunha cor moi rechamante.


CONTRACCIÓNS DOS DEMOSTRATIVOS

PREP
DEMOSTRATIVOS
este
ese
aquel
esta
esa
aquela
estes
eses
aqueles
estas
esas
aquelas

de
deste
dese
daquel
desta
desa
daquela
destes
deses
daqueles
destas
desas
daquelas

en
neste
nese
naquel
nesta
nesa
naquela
nestes
neses
naqueles
nestas
nesas
naquelasExemplo:
A foto dese libro non cabe neste marco.


CONTRACCIÓNS DOS INDEFINIDOS
PREP
INDEFINIDOS
algún
algunha
algúns
algunhas
outro
outra
outros
outras
de
dalgún
dalgunha
dalgúns
dalgunhas
doutro
doutra
doutros
doutras
en
nalgún
nalgunha
nalgúns
nalgunhas
noutro
noutra
noutros
noutras

Exemplo:
Dalgún de vós son as cores, non son doutro neno calquera.

Ningún comentario:

Publicar un comentario