luns, 31 de maio de 2021

PREPOSICIÓNS, CONXUNCIÓNS, INTERXECCIÓNS  • As preposicións son palabras invariables que servan para relacionar palabras ou grupos de palabras de forma que unha complementa a outra.  As principais preposicións son: a, agás, ante, ata, baixo, canda, con, contra, de, deica, desde (dende), durante, en, entre, excepto, malia, onda, para, perante, por, salvo, segundo, sen, sobre, tras, xunta.
  • As conxuncións son palabras invariables que serven para relacionar dúas ou máis oracións, ou palabras que teñen a mesma función dentro da oración. Algunhas das súas formas son: e, mais, nin,ou, aínda que, pero, senón,xa...
  • As interxeccións son palabras invariables que serven para expresar emocións ou para chamar a atención e que equivalen a un enunciado. Sempre van acompañadas dun signo de exclamación: ah! , ai! , oxalá! . 

Ningún comentario:

Publicar un comentario